Cách lên ý tưởng kịch bản cho tổ chức sự kiện khánh thành từ A đến Z

Sau khi xây xong, hoàn thiện một công trình thì cần đánh dấu khoảnh khắc đó bằng tổ chức sự kiện khánh thành. Doanh nghiệp sẽ bắt đầu chính thức hoạt động nơi đó. Lễ khánh thành còn có mục đích tạo sự khởi đầu tốt đẹp, mang đến may mắn khi công trình được […]

Continue reading